O firmě

Vytvořit firmu Alferi, s.r.o., jako rodinný podnik, napadlo Ing. Marcela Alferiho již v době začátků podnikání. Nejprve sbíral zkušenosti s podnikáním v letech 1996 až 2005 jako OSVČ, kdy podnikal v maloobchodě s rychloobrátkovým zbožím. Následovalo studium Vysoké školy báňské - TU Ostrava a současně praxe v managementu středně velké soukromé firmy. Sen Ing. Marcela Alferiho se splnil dne 16.4.2008, kdy byla založena skutečná firma Alferi, s.r.o.. Ing. Alferi je jejím jediným společníkem a jednatelem.

Firma se zpočátku specializovala na poskytování poradenské činnosti a zprostředkování obchodů firmám, které se zabývají výkupem, zpracováním a prodejem odpadů. V této oblasti získal pan Marcel Alferi teoretické znalosti studiem Vysoké školy báňské - TU Ostrava, obor zpracování a zneškodňování odpadů. Praktické znalosti v oboru nakládání s odpady získal prací pro firmu Ivo Koželuh v Bílině. Zde pracoval v letech 2004 - 2008 jako administrativní síla pro zajišťování dodavatelsko odběratelských vztahů, reklamu a technické záležitosti.

Při schvalování účetní závěrky za rok 2008 a vytváření podnikatelského plánu na rok 2009, se valná hromada firmy přiklonila k názoru, že je zapotřebí více rozšířit oblast poskytovaných služeb a tak mezi dalšími činnostmi, které firma vykonává, je též například pronájem movitých věcí, prodej zboží mimo řádné provozovny, hostinská činnost, nebo tvorba internetových prezentací či výroba reklamních předmětů.

V roce 2009 tedy následovalo rozšíření živnostenských oprávnění firmy a v dohledné době bude spuštěn internetový obchod.